Outdoor reklama

Outdoor neboli venkovní reklama slouží jako podpůrný produkt nepřímé reklamy. Mezi venkovní reklamu řadíme billboardy, bigboardy, CLV (vitriny zejména na zastávkách MHD a v obchodních pasážích) a fasády domů (malby, PVC desky nebo plachty s potiskem).

LaROS má k dispozici vlastní billboardovou síť na Moravě a je součástí sítě celorepublikové. Zajišťuje v oblasti venkovní reklamy kompletní servis od naplánování vhodné plochy pro umístění reklamy, přes výrobu, až po finální pronájem reklamní plochy. Pracujeme s databází 19 000 reklamních ploch, nosičů různých velikostí a provedení po celé České republice, a to jak ve městech, obcích, tak v okolí silnic , rychlostních komunikací a dálnic.

Kromě billboardů vlastní společnost LaROS i síť MEDIUPŮ, které jsou specifické svým formátem: vertikál 2,4 x 3,4 m. Jde o osvětlenou síť kvalitně umístěnou na příjezdech, nájezdech a hlavních tazích po celé České republice.

Výhodou venkovní reklamy je rozsah oslovených subjektů. Venkovní reklamu je vhodné používat ve spojení s dalšími reklamními prostředky, protože se jedná o podpůrný reklamní prostředek fixující značku nebo produkt.

Kdykoliv, kdekoliv, cokoliv

Grafické a technické řešení: LaROS communications s.r.o. NETWINGS SOLUTIONS s.r.o.