Public Relations

Pro anglický pojem public relations neexistuje dostatečně výstižný český překlad. Často se sice public relations překládá doslovně jako „veřejné vztahy“, není to však přesné – public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit.
Public relations jsou tedy schopností porozumět a ovlivňovat veřejné mínění, cílem public relations je zkoumat a zlepšovat komunikaci společnosti (instituce) s veřejností. Součástí public relations je však i zpětná vazba, tedy postoje veřejnosti by měly zároveň měnit i stanoviska společnosti (instituce). Proto nejde o pouhé ovlivňování, public relations spočívají ve vzájemném působení společnosti a jejího okolí.
Z výše uvedeného je zřejmé, že public relations jsou především úkolem managementu, kterému pomáhají snižovat rozdíly mezi postupy společnosti a prostředím, ve kterém podniká. Ideálně by tedy v public relations mělo jít zejména o důvěru a porozumění a to oboustranné! Důležitou součástí public relations však je také podpora značky, což má přímý dopad na prodej produktů či služeb firmy.
Z těchto důvodu by měly být public relations součástí veškerého plánování a strategií firmy (instituce), internet není výjimkou. Naopak, podstatnou částí public relations je sdílení informací a komunikace vůbec, pro což je webová prezentace nejvhodnějším médiem.

Agentura LaROS realizuje pro svoje klienty PR a komunikační aktivity jako jsou tiskové briefingy a konference, komunikace na sociálních sítích a internetu, event marketing, sponzoring a CSR.

 

     


 

Buďte odlišní

Grafické a technické řešení: LaROS communications s.r.o. NETWINGS SOLUTIONS s.r.o.